Du thuyền 5* trải nghiệm 1 ngày trên vịnh Hạ Long

Mã tour: HL – VIP8T-N
Thời gian: 7-8 Tiếng
Từ: 9h00 Đến: 17h30
Thăm quan: Tuyến 2 – Gà Chọi – Sửng Sốt – Ti tốp

Đọc thêm

Du thuyền 5* trải nghiệm 1 ngày trên vịnh Hạ Long

Mã tour: HL – VIP8T
Thời gian: 7-8 Tiếng
Từ: 9h00 Đến: 17h30
Thăm quan: Tuyến 2 – Gà Chọi – Sửng Sốt – Ti tốp

Đọc thêm

Thăm quan Vịnh Hạ Long (Tuyến 1: 4 tiếng) Buổi chiều

Mã tour: HL – 4HC
Thời gian: 3.5-4 Tiếng
Từ: 12h00 Đến: 17h15
Thăm quan: Hòn Chó Đá, Cổng Trời, Hòn Đỉnh Hương, Làng chài Ba Hang, Hòn Gà Chọi, Động Thiên Cung

Đọc thêm

Thăm quan Vịnh Hạ Long (Tuyến 1: 4 tiếng) Buổi sáng

Mã tour: HL – 4H
Thời gian: 3.5-4 Tiếng
Từ: 7h00 Đến: 12h15
Thắm quan: Hòn Chó Đá, Cổng Trời, Hòn Đỉnh Hương, Làng chài Ba Hang, Hòn Gà Chọi, Động Thiên Cung

Đọc thêm

Thăm quan Vịnh Hạ Long (Tuyến 2: 6 tiếng) Buổi chiều

Mã tour: HL – 6H
Thời gian: 5.5-6 Tiếng
Từ: 11h00 Đến: 18h30
Thăm quan Hòn Gà Chọi, Hòn Thiên Nga, Ngòn Ngón Tay Cái, Hang Sửng Sốt , Hang Luồn, Đảo Ti Tốp, Bãi tắm Ti Tốp

Đọc thêm

Thăm quan Vịnh Hạ Long (Tuyến 2: 6 tiếng) Buổi sáng

Mã tour: HL – 6H-S
Thời gian: 5.5-6 Tiếng
Từ: 08h00 Đến: 16h15
Thăm quan tuyến 2: Hòn Gà Chọi, Hang Sửng Sốt , Đảo Ti Tốp, Bãi tắm Ti Tốp

Đọc thêm

Du Thuyền Paradise Elegance 2 ngày 1 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 31 – Số tầng: 4
Loại tàu: sắt

Đọc thêm

Du Thuyền Paradise Elegance 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 31 – Số tầng: 4
Loại tàu: sắt

Đọc thêm

Du thuyền Athena Royal 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long – Vịnh Lan Hạ
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 21 – Số tầng: 4
Loại tàu: Sắt mới có bể bơi

Đọc thêm

Du Thuyền Dynasty 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 22 – Số tầng: 4
Loại tàu: Sắt mới có bể bơi

Đọc thêm
All in one