Du Thuyền Dynasty 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 22 – Số tầng: 4
Loại tàu: Sắt mới có bể bơi

Đọc thêm

Du Thuyền Scarlet Pearl 2 ngày 1 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Lan Hạ
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 21 – Số tầng: 5
Loại tàu: Sắt có Bể Bơi

Đọc thêm

Du Thuyền Scarlet Pearl 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Lan Hạ
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 21 – Số tầng: 5
Loại tàu: Sắt có Bể Bơi

Đọc thêm

Du thuyền Orchid Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Tuyến hành trình: Cát Bà – Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 14 Số tầng: 3
Loại tàu: Có bể bơi

Đọc thêm

Du thuyền Orchid Hạ Long 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Cát Bà – Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 14 Số tầng: 3
Loại tàu: Có bể bơi

Đọc thêm

Du thuyền Ambassador Hạ Long 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 14 Số tầng: 3
Loại tàu: Có bẻ bơi

Đọc thêm

Du thuyền Ambassador Hạ Long 2 ngày 1 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 14 Số tầng: 3
Loại tàu: Có bẻ bơi

Đọc thêm

Du thuyền Sena 3 ngày 2 đêm

Tuyến hành trình: Vịnh Hạ Long – Vịnh Lan Hạ
Tiêu chuẩn: 5 sao
Số lượng phòng: 16 – Số tầng: 4
Loại tàu: Sắt mới

Đọc thêm
All in one