avatar

admin

Member since Th8 17, 2020

Verifications

 • Số điện thoại
 • ID Card
 • Travel Certificate
 • Email
 • Social media
Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền O’Gallery Lotus

→ Hải Phòng → Hang Sáng → Tối → Vịnh Lan Hạ → Trà Báu →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền Orchid Trendy

→ Hải Phòng → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Kênh Cái Tráp → Hang Trung Trang → Ao Ếch → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Mon Chéri

→ Hải Phòng → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Tối → Làng chài Việt Hải → Hang Trung Trang → Vịnh Hạ Long → Hải Phòng →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền La Pandora

Hải Phòng→Phà Gót → Vịnh Lan Hạ → Ông Cậm → Hang Sáng Tối →Phà Gót

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du thuyền Dora

→ Cảng Tàu Tuần Châu → Vịnh Hạ Long → Vịnh Lan Hạ → Bãi tắm Ba Trái Đào → Trà Báu → Cảng Tàu Tuần Châu →

Giúp bạn Du lịch tốt hơn
  Hotel star

Du Thuyền La Regina Legend

→ Cảng Tàu Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Tối → Hang Quân Y → Vịnh Lan Hạ →


Review
All in one